Islam: Agama Penuh dengan Cinta

Di sini kuukir puisi tentang Islam, Agungnya keyakinan yang tersurat dalam kata-kata, Cahaya yang memancar dari ajaran mulia, Merajut kedamaian dalam hati yang suci.

Islam, agama yang penuh dengan cinta, Merangkul seluruh umat di bawah sinar rembulan purnama, Pesan kasih Tuhan yang tak terpisahkan, Dalam setiap nafas, langkah, dan perbuatan.

Dalam sujudku, aku merasa dekat dengan Ilahi, Dalam dzikirku, hati ini terasa tenteram dan tulus, Kukenang pesan kasih yang terpatri dalam Al-Qur’an, Mengajak kita kepada kebaikan dan keberkahan.

Di dalam masjid, umat bersatu, Tak kenal perbedaan warna, suku, atau negara, Sebagai saudara, kami bersama, Mencari ridha Allah, sumber segala kebahagiaan.

Bersama umat Islam, kita menjaga silaturahim, Peduli dan tolong-menolong di setiap saat, Senyum dan salam yang tulus menyapa, Menyemai kasih dalam setiap percakapan.

Islam, agama yang memberi petunjuk hidup, Menyinari jiwa yang terbelenggu kegelapan, Mengajak untuk berbuat baik dan berbuat adil, Menghargai kehidupan dan menjaga alam semesta.

Kuucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang telah memberi petunjuk dan cinta-Nya, Islam, agama yang mendamaikan, Memberi rahmat dan hidayah yang abadi.

Begitulah puisi tentang Islam yang kumohonkan, Sebagai pengingat akan kebaikan dalam ajaran-Nya, Semoga cinta, kedamaian, dan kebersamaan, Menyelimuti seluruh dunia dengan keindahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *